Vaša budućnost u Sika-i. Vaš život pod punim jedrima.

Željni ste izazovnih zadatka za čije rješavanje želite biti nagrađeni. Radite, postižete rezultate, zadovoljstvo korporativnim i ličnim uspjehom. Sika podržava Vašu priču o uspjehu. Uzmite za primjer Sika korporativni HR management. U jezgri leži takozvani „Performance and Talent Management“ savremeni sistem za prepoznavanje i daljnji razvoj pojedinaca koji imaju potencijala. Taj sistem omogućava sustavno planiranje unapređenja zaposlenih na više položaje i pomaže kompaniji u prepoznavanju novih talentiranih pojedinaca kako bi se oni planski usavršavali i napredovali.

Cijeloživotno učenje

Predani, kompetentni i odgovorni zaposleni na svakoj organizacijskoj razini su od presudne važnosti za postizanje ciljeva kompanije. Promijene u organizaciji i poslovnim procesima zahtijevaju kontinuiran i sistemski protok informacija i prijenosa znanja. „Sika Business School“ osnovana je radi ostvarivanja ideje o organizaciji koja se razvija učenjem i dalje će se sistemski razvijati. Naša kompanija također surađuje sa poznatim fakultetima i ustanovama, kao što je „Institute for Management Development IMD“ u Lozani, Švicarska, kao i sa drugim uglednim organizacijama na domaćoj i međunarodnoj razini.

Rezultati se nagrađuju

Prilagođeni sistem bonusa, zajedno sa dodatnim beneficijama kao što su mirovinski doprinosi, karakterističan je za politiku Sika-e o naknadama u raznim zemljama. S obzirom na to da je naša kompanija aktivna na svjetskom nivou i da teži odgovornom poslovanju širom svijeta, naš cilj je da na svjetskoj razini definišemo jedinstvene minimalne zahtjeve koji se odnose na mirovinske planove i osiguranje za zaštitu rizika od nesreća i bolesti. Ovi minimalni zahtjevi Sika primjenjivali bi se nezavisno od okolnosti i standarda na lokalnoj razini.

Međunarodna karijera

Pored obuke, dodatnog obrazovanja i novih, raznovrsnih zadataka, iskustvo u drugim zemljama i, iznad svega, iskustvo sa drugim kulturama, predstavljaju elemente koji su značajni za sistemski i napredni razvoj potencijalnih managera. Interne smjernice na nivou Grupe pružaju sigurnost i transparentnost zaposlenima koji za potrebe Sika-e napuštaju svoju matičnu zemlju, kao i fer uslove ugovaranja prilagođene posebnim okolnostima zemlje domaćina.

Iskoristite šansu, prihvatite izazov

Na međunarodnom nivou, naša kompanija u svojim redovima ima više od 12.500 zaposlenih. Sika se svuda u svijetu osjeća kao kod kuće. Međutim, nije samo rad u našoj kompaniji ono što je čini tako posebnom. Bez obzira na to gdje radite za Siku, brand „Sika“ uživa povjerenje javnosti i dobru reputaciju među svim zainteresiranim stranama. Čak i kada je Sika u vlasništvu drugih osoba, nasljednici osnivača, Kaspara Vinklera, imaju pravo glasa. Kompanija Sika opremljena je za razvoj – za transformiranje u uspješnu kompaniju uz pomoć inovacija, entuzijazma za posao kojim se bavimo i za naše klijente, kao i timskog duha – kao jedan od zaposlenih u kompaniji Sika, postajete značajan dio ovog procesa.