Ljudska percepcija uspjeha

U Sika-i vlada korporativna kultura koja se temelji na slijedećim vrijednostima: hrabrost za sklapanje partnerstava, ustrajnosti i inovacijama. Mi puno očekujemo, ali i puno i nudimo: naš cilj je da nagradimo ostvarene rezultate i predanost i to ne samo putem naknada koje se odnose na učinak i odgovornost zaposlenih i koje se dopunjavaju sa socijalnim i mirovinskim doprinosima u skladu sa nacionalnim zakonima. Naša kompanija također daje najviši prioritet i slijedećim aspektima:

Mogućnost ličnog razvoja

Naš cilj je da omogućimo razvoj talentiranih pojedinaca. I dok od naših zaposlenih očekujemo da postižu dogovorene ciljeve, istovremeno smatramo da fleksibilnost u smislu kreiranja radnih mjesta, mogućnosti za karijere u inozemstvu i timski rad, predstavljaju elemente rada u Sika Grupi koji su od temeljnih važnosti.

Lična odgovornost

Najupečatljivija karakteristika zaposlenih u kompaniji Sika je sposobnost za rad uz visok stupanj društvenih vještina: što im omogućava da napreduju, poštuju različita mišljenja i da se usklađuju sa strateškim ciljevima. Ako je vaša ambicija ne samo da radite, već i da i nakon nekog vremena i ostvarujete rezultate, onda je Sika pravo mjesto za vas.

Pragmatična radna atmosfera

Težite izvrsnosti. Sika potiče radnu atmosferu u kojoj zaposleni mogu napredovati u skladu sa svojim stručnim kvalifikacijama i sposobnostima – naša kompanija teži atmosferi koja je otvorena za inovacije, postizanje rezultata i međusobno poštovanje, okruženju koje potiče svoje zaposlene da ostvaruju rezultate, da odrađuju posao te da završavaju stvari.

Otvorena komunikacija

Mi podržavamo otvorenu, predanu i direktnu komunikaciju. Hijerarhijska struktura kompanije Sika dopunjena je načinom upravljanja koji podrazumijeva suradnju, čime se garantira uključenost kompetentnih zaposlenika u proces odlučivanja.

Solidnost i pouzdanost

Sika je kompanija koja se kontinuirano razvija i širi. Principi na kojima je ova kompanija čvrsto utemeljena, a koje su postavili Kaspar Winkler and Dr. Fritz Schenker, usmjereni su ka pionirskom i poduzetničkom duhu. Čak i u današnje vrijeme, hrabrost za uvođenje inovacija udružena je sa snagom koja je potrebna za ustrajnost, za usklađivanje korporativnog razvoja u skladu sa dugoročnim planovima. Sika je predana konceptu održivog razvoja kako bi se dugoročno održavala radna mjesta i formirala nova.