Sika BH d.o.o.
Džemala Bijedića 299 71000 Sarajevo
Tel: 33 788 390 infoba@ba.sika.com