Sika BH d.o.o., Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Društvo je 100% u vlasništvu Sika AG
Sjedište: Ilidža,
Adresa: Džemala Bijedića br. 299
Indetifikacioni broj: 4201996280004

Žiro račun: 1610000117870046 RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
članovi uprave: Suad Sinančević, direktor.