Sika upravlja Zakladom Romuald Burkard pomoću koje je organizacijama u zemljama u razvoju omogućeno pružanje podrške socijalnim i ekološkim projektima kao što su:

  • Građevinski i infrastrukturni projekti kojima se ispunjavaju socijalne i ekološke potrebe, kao što su potrebe u vezi sa akumulacijama vode, preradom otpadnih voda,
  • Tehnološka edukacija zaposlenih u građevinarstvu,
  • Ekološki projekti u vezi sa vodama koji su u indirektnoj vezi sa aktivnostima Sika-e u području hidroizolacijskih materijala.

Naznačeni cilj je promoviranje samostalnog funkcioniranja lokalne zajednice. Iz tog razloga, lokalna predstavništva Sika-e dužna su se prijavljivati za podršku i te da projekt sprovedu do kraja zajedno sa svojim lokalnim partnerima.