Centralno organizirano istraživanje i razvoj, lokalno prilagođeni proizvodi i rješenja

Naši odjeli za istraživanje i razvoj moraju ispuniti više zahtjeva. Sa jedne strane globalni trendovi imaju snažan uticaj na naš istraživački rad, kao što je konstantan zahtjev za učinkovitijim metodama gradnje u građevini, kao što je zahtjev za energetski učinkovitijim građevinskim materijalima ili stalni zahtjev za smanjenjem težine u proizvodnji vozila. Sa druge strane radi različitih lokalnih propisa u građevini i industrijskoj proizvodnji često se zahtijevaju značajne prilagodbe u procesu istraživanja i razvoja kako bi se ispunili traženi zahtjevi.

Sika strategija istraživanja i razvoja uključuje centralizirane i decentralizirane komponente koje se perfektno nadopunjuju. Naša strategija predviđa da centralni odjel za istraživanje i razvoj vodi dugoročne razvojne programe te osigurava analitičku podršku i organizira istraživanje i razvoj za cijelu Sika grupu. Druga komponenta u strategiji istraživanja i razvoja su regionalne adaptacije proizvoda, rješenja i primjena. Jedanaest tehnoloških centara u Americi, Europi i Aziji se bavi tim dijelom.

U suradnji sa regionalnim centrima za podršku koji su bliski našim partnerima ti tehnološki centri dodatno prilagođavaju Sika proizvode lokalnim uslovima i specifičnim potrebama pojedinog kupca. Lokalni centri za podršku su također odgovorni za nabavku potrebnih odgovarajućih sirovina da bi se organizovala optimalna lokalna proizvodnja.

11 tehnoloških centara u 9 zemalja, 6 regionalnih tehničko tehnoloških centara za podršku