Inovativnost

Sika teži biti tržišni lider tako da bude tehnološki lider na svim svojim ciljnim tržištima. Stoga su inovacije koje se odnose na cijelu kompaniju od strateške važnosti i ključni faktor uspjeha.