Primarni element Sika-inog uspješnog istraživanja i razvoja je strateški fokus na jasno definisane osnovne nadležnosti.

To su: brtvljenje, lijepljenje, ojačanja, prigušivanje buke i zaštita nosivih konstrukcija u izgradnji i prerađivačkoj industriji.

Brtvljenje

Brtvljenje smanjuje protok plinova i tekućina između šupljina i napuklina, kao i širenje i prolaz topline ili hladnoće. Golemi ravni krovovi, komplicirane tunelske konstrukcije, lako oštetivi rezervoari za vodu i sofisticirane fasade trajno su otporni na vjetar i kišu, temperaturu, starenje i vibracije. Funkcionalnost i udobnost prostorija unutar tih objekata time su poboljšani.

Lijepljenje

Lijepljenje spaja različite materijale trajno, elastično i sigurno. Vozila, prozori, pa čak i betonski elementi od nekoliko tona za mostove spojeni su uz pomoć novih procesa. Sika tehnologije lijepljenja povećavaju sigurnost krajnjih proizvoda i omogućuju veću slobodu oblikovanja. Ove primjene također optimiziraju proces proizvodnje smanjivanjem trajanja svakog ciklusa.

Zvučna izolacija

Kod fiksnih i pokretnih objekata, prigušenje buke smanjuje vibracije svih valnih duljina, što je rezultiralo manjim odjecima i manjom emisijom buke u nosive strukture i šupljine. Buka u unutrašnjosti vozila, na primjer - bilo u automobilu, autobusu ili na brod za krstarenje - je prigušena, a udobnost značajno povećana.

Ojačanja

Ojačanje podupire nosivost statički ili dinamički opterećenih nosivih konstrukcija na ciljani način, od laganih okvira prozora do automobilskih šasija otpornih na sudare, te betonskih mostova. Rješenja za ojačanje učvršćuju postojeću i optimiziraju novu nosivu konstrukciju.

Zaštita

Zaštita produžuje trajnost nosive strukture i čuva nove i obnovljene objekte. Sika rješenja garantuju betonskim i čeličnim konstrukcijama kontinuiranu zaštitu od klimatskih uslova, hemijskog uticaja onečišćenja i požara.