Kvaliteta, uz inovativnost i uslugu, jedan je od stubova identiteta Sika branda. Kvaliteta prožima proizvod i istovremeno je mjera usluge i procesa unutar kompanije i izvan nje. Širom svijeta na gradilištima i u industriji, ugrađuju se specijalni hemijski proizvodi Sika.

Koncept kvalitete Sika-e obuhvaća tri aspekta: individualna kvaliteta proizvoda, kvaliteta odnosa prema kupcima i partnerima, te kvaliteta usluge. Sika, je tako i dobavljač i partner na tržištu. Grupa nudi kupcima cjelovita rješenja koja se sastoje od proizvoda, savjeta i usluge na licu mjesta. Visok nivo stručnosti Sika zaposlenika na projektima, ključni kupci i razvijena distribucija, kao i globalna mreža proizvodnih lokacija pomažu u kombiniranju resursa i njihove učinkovite ugradnje.

Važan dio Sika politike je kombinacija kvalitete s ekološkom odgovornošću. Mi to shvaćamo kao odgovornost svakog zaposlenika da ekonomično rukuje prirodnim resursima, pri dizajniranju proizvoda i rada u proizvodnji. Većina firmi unutar Sika grupe certificirane su prema normi ISO 9001 i ISO 14001 već dugi niz godina. Podržavamo sveobuhvatne inicijative kvalitete i zaštite okoliša u okviru raznih instituta i savjetodavnih tijela.

Sika Sistem upravljanja za optimizaciju procesa i kvalitetu proizvoda također odgovara zadanim smjernicama u automobilskoj industriji. Uspješno dobiveni certifikati prema normi TS 16949 u automobilskoj industriji, kao i brojni auditi koje su proveli klijenti preduslov su za dobivanje statusa dobavljača klasa A, koji Sika ima kod svih vodećih proizvođača automobila.