Sika® Unitherm® Steel S Exterior

Jednokomponentni protupožarni premaz na bazi otapala za protupožarnu zaštitu vanjskih čeličnih konstrukcija. Stvara toplotni izolacijski sloj pod uticajem vatre i poboljšava otpornost na požar čeličnih dijelova poput stupova ili nosača.

  • Brzosušeći premaz za zaštitu od požara
  • Primjenjiv na čelične konstrukcije izložene vremenskim uticajima, sistem ispunjava klasifikaciju tipa X (tj. Vanjske uslovi)
  • VOC <350 g / l
  • Održava izgled čelične konstrukcije
  • Primjenjivo na filigranske i složene čelične građevinske elemente
  • Jednostavna aplikacija, ne povećava statičko opterećenje
  • Moguć fleksibilan dizajn boja s završnim lakom za premazivanje, nijansama u boji u RAL, DB i ostalim.