Sika® Unitherm® Platinum-120

Sika® Unitherm® Platinum-120 bez otapala, sa 100 % suhe tvari je 2-komponentni, eksapandirajući protupožarni premaz za zaštitu konstruktivnog čelika u unutrašnjim i vanjskim konstrukcijama, koji pruža najveću izdržljivost i kombinovanu zaštitu od korozije (do ISO 12944, klasa korozivnosti C5 vrlo visoka) i protupožarnu zaštitu (do R120). Lako se nanosi sa standardnom "airless spray" opremom, ne zahtijeva pojačanje, brzo stvrdnjava te je vrlo čvrst i otporan na oštećenja, spreman je za manipulaciju i transport već slijedeći dan. Bez otapala prema Protective Coatings Directive of German Paint Industry Association (VdL-RL 04).

 

 • Bez otapala, 100 % udio suhe tvari
 • Slabog mirisa i bez rizika od zapaljenja
 • Bez halogena
 • Jednostavno nanošenje s opremom za prskanje jednokomponentnih premaza
 • Može se nanositi u jednom sloju za dsf do 4 mm (debljina suhog filma), bez dodatnog pojačanja
 • Nanosi se direktno na opjeskarenu površinu čelika
 • Brzo očvršćava - transport i manipulacija već sljedeći dan
 • Vrlo čvrst - minimalna oštećenja pri rukovanju i dodiru
 • Visoko otporan na mehaničke udare i oštećenja u eksploataciji
 • Pogodno za male sekcije i složene čelične konstrukcije
 • Vrlo dobar kozmetički izgled
 • Izdržljiv za dug radni vijek
 • Očekivani životni vijek > 25 godina
 • Zadovoljava klasifikaciju Tip X (tj. uslovi vanjske izloženosti), bez potrebe za temeljnim premazom i završnim slojem
 • Izvrsna svojstva zaštite od korozije prema ISO 12944, klasa korozije C5 (kao sistem za premazivanje)
 • U skladu sa zahtjevima kvalitete (nivo 3) od DGNB