SikaCor® EG-120

Dvokomponentna, poliuretanska završna boja sa odličnom otpornošću na kredanje i postojanošću nijansi. Dodavanjem 1% (po težini) ubrzivača vezivanja SikaCor® PUR Accelerator (vidi tehnički list proizvoda za dodatne informacije), postiže se brže inicijalno sušenje i puno vezivanje. Nizak sadržaj otapala prema Direktivi o zaštitnim premazima izdanoj od strane VdL - njemačkog udruženja industrije boja. (VdL-RL 04).  

  • Visoka količina suhe tvari i niska količina otapala omogućuje izvrsnu pokrivnost
  • Visoko robusna aplikacija omogućava debljinu suhog filma 120m u jednom sloju
  • Izvrsna adhezija kao jednoslojni sistem
  • Izvrsna otpornost na vremenske uticaje
  • Izvrsna adhezija na pocinčane površine i aluminij