Sika® Thinner EG

Razrjeđivač za SikaCor EG proizvode                     

.