Sika® Poxitar® F

Visokootporni dvokomponentni premaz niskog sadržaja otpala, na bazi epoksi-antracen uljne kombinacije s mineralnim punilima. Nizak sadržaj otapala prema Direktivi o zaštitnim premazima izdanoj od strane VdL - njemačkog udruženja industrije boja. (VdL-RL 04).

Nakon potpunog očvršćivanja Sika® Poxitar® F je:

  • Jako čvrst i robustan
  • Postojan na habanje i udarce
  • Izvrsne postojanosti na vodu i hemikalije

      Sika® Poxitar® F može biti izložen vodi neposredno nakon nanošenja. Molimo uzeti u obzir da se u vodu otpuštaju otapala što dovodi do privremene kontaminacije. Momentalna izloženost vodi, stoga, dolazi u obzir samo  u posebnim slučajevima i nakon konzultacije s tijelima nadležnim za zaštitu okoliša.