Sika Boom® GP

Sika Boom® GP je jednokomponentna, brzosušeća poliuretanska pjena koje se veoma jednostavno nanosi pomoću pištolja.

  • Jednokomponentna
  • Jednostavno se nanosi pomoću Sika® pištolja
  • Brzosušeća
  • Odlična toplotna izolacija
  • Efikasna zvučna izolacija
  • Ne sadrži hlorofluorougljenike (CFC) i fluorisaneugljovodonike (HFC)