SikaBond® AT Metal

Specijalno ljepilo za elastično lijepljenje metala

SikaBond® AT Metal je jednokomponentno, bez otapala, ljepilo za metal koje ne korodira.

  • Ne sadrži silikone
  • Nije korozivan
  • Odlična ugradivost
  • Kratka „nit“ odvajanja materijala kod ugradnje
  • Dobra početna prionjivost i brzo stvrdnjavanje
  • Dobra prionjivost na upojne podloge
  • Izvanredna otpornost na atmosferilije i vodu
  • Vrlo visoka snaga lijepljenja bez upotrebe prajmera na raznim metalima i neupojnim podlogama