Sikaflex®-11 FC+

VIŠENAMJENSKO LJEPILO I ELASTIČNA ZAPTIVNA MASA ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU PRIMJENU

Sikaflex®-11 FC+ je 1-komponentna, elastična zaptivna masa i višenamjensko ljepilo bez otapala. Materijal odlikuje veoma visoka konzistencija koja ne dozvoljava curenje materijala prilikom nanošenja na vertikalne površine.

  • Bez silikona
  • Vrlo dobra prionljivost za većinu građevinskih materijala
  • Nema potrebe za fugovanjem spojenih površina
  • Dobra mehanička otpornost
  • Dobra otpornost na atmosferilije
  • Ublažava udarce i vibracije
  • Vrlo niska emisija